EPDK tarafından yayımlanan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği’nin son hali ektedir. Özellikle bilinmesi gereken bölümler ve değişiklikler belirtilmiştir.

Yönetmeliğe göre;

·         Serbest tüketici limitini geçmeyen aboneler için , elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi, tükettikleri toplam elektrik enerjisi miktarının serbest tüketici limitini geçeceğini taahhüt ederse, serbest tüketici niteliği kazanacak.

·         28513 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’te yer alan MADDE 10/A kaldırılmıştır. Buna göre serbest tüketiciler perakende satış şirketlerinden özel tedarikçilere, yılın 12 ayında geçiş yapabilecektir. İlk geçiş dönemi için 5 Nisan Cuma son gündür.

·         Talep birleştirme yöntemiyle serbest tüketicilik kapsamına giriş koşulu değiştirilmiş; eklenecek her bir sayacın, tek başına, yıllık 5000 kWh olan serbest tüketicilik limitini geçmesi şartı getirilmiştir.

Twitter Haber

No public Twitter messages.

Reklamlar