Anadolu Enerji, 3 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu kapsamında, Anonim Şirket statüsünde kurularak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan aldığı lisansın akabinde, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’ne kayıt olarak faaliyetlerine başlamıştır.Anadolu Enerji’nin amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu ve düşük maliyetli bir şekilde müşterilerimizin kullanımına sunulmasıdır.Anadolu Enerji’nin tüm faaliyetleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından denetlenmektedir.Anadolu Enerji’nin 10 yıl süreyle Toptan Elektrik Satışı yapmasına imkan tanıyan lisans talebi; 01.04.2010 tarih ve ETS/2496-2/1611 lisans numarası ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca uygun bulunmuştur.
Serbest piyasa ekonomisine geçen enerji sektöründe, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Toptan Elektrik Enerjisi Satışı Lisansı alan Anadolu Enerji, tüm Türkiye genelinde, serbest tüketicilere indirimli elektrik enerjisi satışı yapmaktadır.

 


Anadolu Grup Enerji Yatırımları A.Ş., bünyesinde barındırdığı grup şirketleri adına yatırım ve finansman kaynaklarını sağlamak ve bu hususta tüm enerji yatırımlarını yapmak amacı ile kurulmuştur.

 


Anadolu Grup Enerji Üretim A.Ş. ise enerji üretimi ile ilgili her türlü tesisi faaliyete geçirmek ve işletmek amaçlarıyla hizmet vermektedir.

 


Anadolu Grup Doğalgaz Toptan Satış İth. ve İhr. A.Ş. henüz kurulma aşamasında olup serbest piyasa ekonomisine geçen enerji sektöründe serbest tüketicilere doğalgaz satışı yapacaktır.

 

Elektrik veya elektronik ortamda enerji verimliliğini ve elektrik ile doğalgaz tedariği bakımından, daha kaliteli hizmet verilmesi konusunda AR-GE çalışmalarını yürütmektedir. Bunun yanında, diğer grup şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her tür araç gereç ve ekipman tedarik etmek veya kiralamak amacıyla kurulmuştur.

Twitter Haber

No public Twitter messages.

Reklamlar